فرم استخدام از تاريخ:95/04/01تا 95/06/01
Print
نام*
نام خانوادگي*
جنسيت*
تاريخ تولد*
محل تولد*
صادره*
نام پدر*
شماره ملي*
شماره شناسنامه*
سريال شناسنامه
مليت*
تابعيت
دين*
آدرس الکترونيک*
نام شهر*
آدرس محل سکونت
تلفن منزل
تلفن همراه*
کد پستي
وضعيت نظام وظيفه*
وضعيت تاهل*
نام و نام خانوادگي همسر
شغل همسر
تعداد فرزندان
آخرين وضعيت تحصيلي*
رشته تحصيلي*
نام دانشگاه*
دوره هاي آموزشي و تکميلي*
ميزان تسلط بر زبان انگليسي(مکالمه)*
ميزان تسلط بر زبان انگليسي(شنيدن)*
ميزان تسلط بر زبان انگليسي(خواندن)*
ميزان تسلط بر زبان انگليسي(نوشتن)*
تعداد سال سابقه کاري*
شرح سوابق کاري
نام و نام خانوادگي معرف
شغل درخواستي*
ميزان حقوق مورد درخواست*
پيوست فايل رزومه(.pdf , .doc, .docx , xls , .xlsx , .rtf)*
iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.