هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت
Date:1396/10/27 Visitor: 82272
حضور ثامن ارتباط عصر در هفتمن همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت


هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت با موضوع نوآوري، بازيگران جديد و کارآيي در کسب و کار مالي در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي برج ميلاد از 2 تا 3 بهمن‌ماه  برگزار خواهد شد. مهمترين هدف اين همايش بحث و تبادل نظر در خصوص آخرين تحولات صنعت بانکداري الکترونيک مي‌باشد.در کنار همايش، نمايشگاهي تخصصـي جهت معرفي دستاوردهاي سـازمان هاي ارائه‌کننـده خدمات بانکي کشـور در حوزه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت برگزار خواهد شد. در اين نمايشگاه علاوه بر بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، شرکت هايي که در زمينـه ارائه خدمات بانکي فعاليت دارند جهت معرفي خدمات، محصولات و توانمندي هاي خود حضور خواهند داشت.شرکت ثامن ارتباط عصر بعنوان يکي از شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات بانکي در اين نمايشگاه حضور بعمل مي‌آورد.ليست برنامه‌هاي همايشزمان: 2 الي 3 بهمن 1396 ساعت 8 الي 18مکان: برج ميلاد، طبقه اول غرفه 39