مدير اداره انطباق بانک مرکزي: پايان مهلت اجراي کنترل ريسک در بانک‌ها تا آخر فروردين97
Date:1396/12/9 Visitor: 83872
ثامن ارتباط عصر؛ اعتلاي دانش مديريت ريسک در سطح نظام مالي و بانکي کشور


مدير اداره انطباق بانک مرکزي از ابلاغ دستورالعمل تطبيق و ريسک‎ ERM به بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک‌ها تا اواخر فروردين‌ماه سال آينده مهلت پياده‌سازي آن را دارند.» 


 شرکت ثامن ارتباط عصر با بهره گيري از تجارب بين المللي در مديريت ريسک بانکها و با استفاده از سابقه طولاني موفق خود در بومي سازي سامانه هاي شرکت هاي بين المللي، اقدام به ارائه سامانه هاي مديريت ريسک، انطباق و خزانه داري از شرکت Finastra نموده است. فرصتي که توسط شرکت ثامن ارتباط عصر فراهم گرديده، مي تواند منجر به اعتلاي دانش مديريت ريسک در سطح نظام مالي و بانکي کشور گردد.