بازديد مديرعامل بانک انصار از شرکت ثامن ارتباط عصر
Date:1397/2/15 Visitor: 83958
مديرعامل بانک انصار با حضور در شرکت ثامن ارتباط عصر از بخش هاي مختلف اين شرکت بازديد بعمل آورد.


به گزارش روابط عمومي شرکت ثامن ارتباط عصر صبح روز چهارشنبه 97/02/12 جناب آقاي دکتر آيت ا... ابراهيمي مديرعامل بانک انصار، مهندس رضازاده معاونت فناوري اطلاعات بانک انصار و هيئت همراه با حضور در شرکت ثامن ارتباط ضمن گفتگو با مهندسان و کارشناسان از بخش هاي مختلف اين شرکت بازديد بعمل آوردند.در اين بازديد مهندس محمدرضا فرخ مديرعامل شرکت ثامن ارتباط عصر به توضيح و تشريح عملکرد شرکت ثامن ارتباط در خصوص فرآيند ادغام موسسه اعتباري ثامن در بانک انصار پرداختند.لازم به ذکر است پيش از شروع بازديد طي جلسه اي که با حضور دکتر رهنما، مديرعامل موسسه اعتباري ثامن، آقاي مرداني عضو هيئت مديره موسسه اعتباري ثامن، مهندس فرخ مديرعامل شرکت ثامن ارتباط عصر، آقاي دکتر آيت ا... ابراهيمي مديرعامل بانک انصار، مهندس رضازاده معاونت فناوري اطلاعات بانک انصار و هيئت همراه برگزار گرديد مهندس فرخ در خصوص اقدامات صورت پذيرفته در شرکت ثامن ارتباط عصر پيرامون ادغام موسسه اعتباري ثامن در بانک انصار توضيحات لازم را ارائه دادند.برخي از اين اقدامات عبارتند از: 
  • نصب و راه اندازي سامانه بانکداري متمرکز بانک انصار در کليه شعب ثامن


  • همکاري در زمينه نصب و راه اندازي سامانه خودپردازهاي بانک انصار بر روي دستگاه هاي خودپرداز موسسه ثامن


  •  ايجاد ارتباطات شعب با مرکز داده انصار، همکاري جهت کانورت اطلاعات از سيستم بانکداري متمرکز سيميا به فرانگين


  • و ...