مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد شرکت ثامن ارتباط عصر
Date:1397/9/27 Visitor: 18516
مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد شرکت ثامن ارتباط عصر


مراسم توديع و معارفه شرکت ثامن ارتباط عصر روزدوشنبه 26 آذر ماه با حضور قائم مقام معاونت انفورماتيک موسسه اعتباري ثامن، اعضاي هيئت مديره و مديران و کارمندان  شرکت برگزار و مهندس رضا بهمني به عنوان مديرعامل شرکت ثامن ارتباط عصر معرفي شد و از زحمات مهندس محمد رضا فرخ مديرعامل سابق شرکت قدرداني به عمل آمد.در اين جلسه مهندس رضا بهمني مديرعامل جديد شرکت ثامن ارتباط عصر ضمن قدرداني از زحمات يک دهه اخير مهندس فرخ و نيز خير مقدم به ميهمانان و پرسنل شرکت به بيان وضعيت و استراتژي آتي شرکت در جهت پيشرفت روز افزون پرداختند و اهداف و افق هاي جديد پيش رو را تبيين نمودند.