گواهينامه ها و تأييديه ها
-(32 Body)  Print

گواهينامه رتبه بندي و احراز صلاحيت شرکت هاي انفورماتيکي

rotbeh94

 


لوح تقدير سه ستاره از دومين اجلاس سراسري مديران شايسته ملي

عضو انجمن انفورماتيک ايران     -   شرکت برگزيده در ارائه خدمات نوين و حمايت از اقدامات دانش بنيان