مشتريان
-(54 Body)  Print

نام مشتري: موسسه اعتباري ثامن (بيش از 600شعبه)

خدمات ارائه شده:
سيستم جامع متمرکز بانکي
سيستم جامع بانکداري نوين
يکپارچه سازي منابع سازماني
سيستم تبليغات متمرکز شعب
پورتال جامع
شبکه داده مخابراتي شعب
شبکه خطوط ارتباطي پشتيبان شعب
طراحي و افزونگي پايگاه داده سيستم متمرکز
سيستم گزارش ساز و هوش تجاري
دستگاه هاي خودپرداز
سيستم دوربين مداربسته شعب

نام مشتري: بانک صادرات

خدمات ارائه شده: سيستم تبليغات متمرکز

نام مشتري: بانک سينا

خدمات ارائه شده: سيستم تبليغات متمرکز

Responsive image

نام مشتري: دانشگاه الزهرا

خدمات ارائه شده: سيستم تبليغات متمرکز

نام مشتري:پست بانک ايران

خدمات ارائه شده: سيستم گزارش ساز

نام مشتري: اداره اوقاف

خدمات ارائه شده: سيستم تبليغات متمرکز

نام مشتري:بانک پارسيان

خدمات ارائه شده: خدمات امنيت شبکه

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.