ارزش ها و باورها
-(56 Body)  Print

شرکت ثامن ارتباط عصر با توجه ويژه به جايگاه مشتريان در فرايند کسب و کار خويش و با به کارگيري تمامي توان خود براي دست‌يابي به رضايت و خوشنودي بيش از پيش آنان، تلاش براي پاسخ‌گويي مناسب به نيازهاي مشتريان را محور فعاليت‌هاي خود قرار داده است و براي توسعه کمي و کيفي فعاليت‌هاي خود همواره بر اصول و ارزش‌هاي زير پاي‌بند بوده است:

ارزش هاي اصلي ما صداقت، مسئوليت پذيري، ارتباط و خلاقيت مي باشد.

مشتري‌مداري و احترام به مشتري
مشتري‌مداري، محور کليه‌ي فعاليت‌هاي شرکت ثامن ارتباط عصر و يکي از بنياني‌ترين اصول حاکم بر فعاليت‌هاي اين شرکت محسوب مي‌شود. بر اين اساس، پاسخ‌گويي مؤثر به نيازهاي مشتريان، هدف اصلي فعاليت‌هاي شرکت ثامن ارتباط عصر به شمار مي‌آيد، هر چند که اين فعاليت‌ها با کسب سود و انگيزه‌ي اقتصادي انجام مي‌شود. ما معتقديم ارائه مشاوره آگاهانه و خدمات متمايز به مشتريان جزء حقوق مسلم مشتريان است.

 ثامن ارتباط عصر ، کسب و کار خود را بدون برآورده ساختن نيازهاي مشتريان و کارفرمايان و به دست آوردن خوشنودي آنان، از هم گسيخته و ناموفق مي‌داند. از اين روي، مي‌کوشد تا فرهنگ مشتري‌مداري و احترام به مشتري را به معناي واقعي آن در تمام لايه‌هاي سازمان حاکم سازد. ما معتقديم پايبندي به اعتقادات و ارزش هاي انساني در روابط تجاري همواره بر تجارت هاي پر سود اولويت دارد.

بهبود مستمر کيفيت خدمات
تلاش براي بهبود مستمر کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان براي افزايش رضايت‌مندي آنان يکي از اصول اصلي فعاليت‌هاي شرکت ثامن ارتباط عصر محسوب مي‌شود.

سرمايه‌گذاري مناسب براي بهره‌گيري از آخرين فناوري‌هاي روز
شرکت ثامن ارتباط عصر بر اين باور است که براي ارايه‌‌ي بهينه خدمات خويش بايد آخرين فناوري‌هاي روز را در اختيار داشته باشد، به همين دليل نيز سرمايه‌گذاري قابل توجهي را صرف بهره‌گيري از آخرين فناوري‌ها مي‌سازد تا فناوري که براي ارايه‌ي خدمات در اختيار مي‌گيرد در نوع خود آخرين فناوري موجود در آن عرصه باشد. تعهد ما ارتقاء مستمر دانش سازمان، سطح کيفي خدمات و محصولات جهت پاسخگويي به نيازهاي متنوع و متغير مشتريان مي باشد.

تقويت خلاقيت، نوآوري و چابکي در سازمان
شرکت ثامن ارتباط عصر معتقد است که خلاقيت، نوآوري، چابکي و انعطاف‌پذيري که از جمله‌ي شاخص‌هاي جواني سازمان محسوب مي‌شوند، بايد به طور مداوم در لايه‌هاي مختلف سازمان تقويت شوند تا سطح کيفي خدمات به آنچه که در سياست‌هاي کلي سازمان به عنوان هدف نهايي در نظر گرفته شده است، نزديک شود.

کيفيت در کنار صداقت و شفافيت
وجود عناصر صداقت و شفافيت که کامل کننده‌ي کيفيت ارايه‌ي خدمات هستند، مي‌تواند گامي مؤثر در به دست آوردن رضايت مشتريان باشد. شرکت ثامن ارتباط عصر اين اصل را به عنوان يکي از اصول اساسي فعاليت‌هاي خود همواره در دستور کار خويش قرار داده است.

هدف ما ايجاد محيطي پويا ، پيشرو و امن براي کارکنان است.

 

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.