سامانه مکانیزه نگهداری و تعمیرات تجهیزات شعب بانکی
-(50 Body)  Print

Responsive image

 1. مدیریت و انجام کلیه فرآیند های نگهداری و تعمیرات به صورت مکانیزه
 2. تهیه و تدوین شناسنامه دستگاه و گروه های تجهیز
 3. تهیه و تدوین شناسنامه سازمان ها
 4. مدیریت و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 5. مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 6. مدیریت نگهداری و تعمیرات اضطراری
 7. مدیریت دستور کارها
 8. مدیریت و کنترل وضعیت عملیاتی و غیر عملیاتی تجهیزات
 9. مدیریت کنترل SLA پیمانکاران
 10. مدیریت قطعات ، مواد و نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات تجهیزات
 11. ساماندهی بازدید های دوره ای و پیشگیرانه
 12. مستند سازی کارآمد حکم کارها
 13. تهیه و تدوین کارت های فعالیت پیشگیرانه، اضطراری و جابجایی/تغییرات شعب
 14. تهیه و تکمیل بانک اطلاعات کارها و عیب ها
 15. مدیریت منابع نت شامل بانک اطلاعات سازمان ها، کارها، عیب ها وغیره
 16. مدیریت نگهداری تعمیرات پیشگیرانه به منظور مکانیزه نمودن فرآیند های بازدید دوره ای
 17. مدیریت نگهداری تعمیرات اضطراری به منظور مکانیزه نمودن بازدید های اضطراری
 18. مدیریت جابجایی/تغییر شعبه به منظور مکانیزه نمودن جابجایی/تغییر شعب
 19. مدیریت امنیت به منظور اعمال سطوح دسترسی کاربران و تعیین نقش های کاربر
 20. مدیریت گزارشات سیستم به منظور استخراج گزارشات لیستی و نموداری
 21. مدیریت تجهیزات شامل دستگاه ها و گروه های تجهیز
 22. مدیریت مواد و قطعات
 23. مدیریت اطلاعات پایه
نمایش همه داشبورد مدیریت منابع نت ماژول مواد و قطعات ماژول تجهیزات ماژول تعمیرات پیشگیرانه ماژول تعمیرات اضطراری ماژول جابجایی ماژول اطلاعات پایه ماژول امنیت ماژول گزارشات

داشبورد

Responsive image

نت 1

Responsive image

نت 2

Responsive image

مدیریت مواد

Responsive image

تجهیزات

Responsive image

کارت فعالیت پیشگیرانه

Responsive image

درخواست انجام تعمیرات اضطراری

Responsive image

کارت فعالیت اضطراری

Responsive image

درخواست جابجایی

Responsive image

کارت فعالیت جابجایی

Responsive image

نتیجه درخواست جابجایی

Responsive image

کارهای پیشگیرانه منتظراقدام

Responsive image

وضعیت تجهیز

Responsive image

کاربران

Responsive image

گزارش

Responsive image

گزارش لیستی

Responsive image

گزارش نموداری

Responsive image
 
 

 

 • تهران-خیابان گاندی جنوبی- خیابان پانزدهم- پلاک 25
 • درخواست دمو محصول و ارائه خدمات: 87137330-021
  دفتر مرکزی: 87137000-021
 • info[@]samenea.com
اینستاگرام آپارات آراس اس تلگرام لینکدین