مديريت تجهيزات
-(2 Body)  Print

با بهره گيري از اين منو امکان تعريف شناسنامه دستگاه ها، گروه هاي تجهيز و مديريت آنها به صورت کارآمد فرآهم مي گردد.

Responsive image

 

آپارات آراس اس تلگرام
تمامي حقوق متعلق به موسسه ارتباط عصر ثامن مي باشد.