مديريت اطلاعات پايه
-(10 Body)  Print

از اين منو جهت ايجاد و يا ويرايش اطلاعات پايه که در سامانه مورد استفاده قرار مي گيرند اعم از دلايل تاخير،نوع برنامه ، نوع سازمان،نوع کار،نوع کارت فعاليت ،وضعيت تجهيز،وضعيت حکم کار،دلايل عدم تاييد درخواست و ... مي توان بهره برد. به طور کلي در بخش مديريت اطلاعات پايه مي توانيم روابط بين منوهاي مختلف در نرم افزار را سازماندهي نمائيم.

Responsive image

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.