مديريت منابع و قطعات
-(9 Body)  Print

با بهره گيري از اين منو اطلاعات مربوط به مواد و قطعات و ابزارآلات مصرف شده در بازديدهاي اضطراري، بازديدهاي دوره اي و يا جابجايي شعب در سامانه ثبت مي گردد. اين مواد و قطعات، در جزئيات کارت فعاليت اضطراري و کارت فعاليت پيشگيرانه به کار ميروند.

Responsive image
iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.