مديريت نگهداري و تعميرات پيشگيرانه
-(10 Body)  Print
 نت پيشگيرانه؛ فعاليت برنامه ريزي شده اي است كه جهت بهبود عمر دستگاه و پرهيز از وقوع فعاليت هاي تعميراتي غير برنامه اي يا اضطراي، طراحي شده است. در واقع نت پيشگيرانه علاج واقعه قبل از وقوع است. در نت پيشگيرانه، فعاليت هاي نگهداري و تعميرات بصورت برنامه ريزي شده جهت پيشگيري از اينکه تجهيزات و دستگاه ها به نقطه بحراني برسند و باعث توقف سرويس دهي شوند صورت مي پذيرند.

 

Responsive image

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.