داشبورد
-(9 Body)  Print

اين منو شامل دو نمودار مي باشد، نمودار دستگاه ها که نشانگر وضعيت کلي و عملياتي تجهيزات مستقر در شعبه و حوزه مي باشد و نمودار نگهداري و تعميرات که نشانگر وضعيت درخواست هاي انجام تعميرات اضطراري و بازديد هاي دوره اي مي باشد.

Responsive image

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.