مديريت امنيت
-(0 Body)  Print

از اين منو جهت اضافه نمودن و ويرايش اطلاعات و تعيين نقش و سطوح دسترسي کاربران در سامانه استفاده مي شود.

Responsive image

 

آپارات آراس اس تلگرام
تمامي حقوق متعلق به موسسه ارتباط عصر ثامن مي باشد.