دارايي ثابت (FIXED Asset)
-(8 Body)  Print

ماژول دارايي ثابت سيستم SAP امکان مديريت و مانيتور دارايي هاي ثابت مشهود را به کاربران مي دهد. ماژول دارايي ثابت به عنوان يک زير ماژول سيستم حسابداري مالي به همراه تمام تراکنشها ي مورد نياز آن مي باشد.سيستم دارايي ثابت يکپارچگي نزديکي با ماژول دفتر کل دارد.اين ماژول به محاسبه استهلاک انباشته پيش بيني شده برمبناي بهاي تمام شده دارايي و عمر مفيد آن مي پردازد و نتيجه عملکرد آن به ماژول دفتر کل ارسال مي گردد.

Responsive image

امکانات:

  1. تعريف قوانين استهلاک با توجه به قوانين مالياتي و استانداردها ي حسابداري ايران
  2. تعيين محل استقرار دارايي با توجه به ساختار سازماني
  3. تعيين روش محاسبه استهلاک دارايي از طريق گروه دارايي يا قلم دارايي
  4. ثبت اطلاعات دارايي¬‌ها و امکان تهيه گزارش بر مبناي شيوه هاي استهلاک متفاوت بابت يک گروه دارايي به قصد تهيه گزارشات مديريتي
  5. صدور اسناد مالي دارايي‌ها
  6. ثبت دارايي¬‌ها و تخصيص شماره پلاک از طريق خريد مستقيم، دريافت از انبار، اقلام تکميل شده توسط پروژه¬ها يا اقلام انتقالي از سازمان¬هاي ديگر

گزارش‌ها:

  1. گزارش دارايي‌ها: امکان بررسي و مرور اطلاعات دارايي‌ها شامل پلاک، گروه، بهاي تمام شده،استهلاک انباشته،مقايسه استهلاک انباشته با سنوات آتي
  2. امکان گزارش گيري از اطلاعات ليست دارايي‌ها

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.