دفترکل(GeneralLeger)
-(9 Body)  Print

وظيفه اصلي دفتر کل نماياندن وضعيت حسابداري مالي است .دفتر کل تمامي رويدادهاي مالي رخ داده در فعاليت کسب و کار را ثبت و بنابراين نمايش مالي فرايندهاي ساير ماژولها مي باشد البته لازم به يادآوري است که امکان ثبت سند به صورت مستقيم در ماژول دفتر کل وجود دارد.

مزايا:

 • اطلاعات مالي منسجم:
  • يکي از مهم ترين اهداف ماژول دفتر کل، تهيه اطلاعات مالي منسجم و به¬‌روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادي است و ايجاد زمينه هاي لازم براي کنترل و برنامه ريزي مديريت فراهم مي‌سازد.
 • پشتيباني از استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي(IFRS ) موازي با استانداردهاي جاري ايران:
  • برخي از شرکت‌¬ها، علاوه بر استانداردهاي حسابداري جاري ايران ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي با استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي(IFRS ) نيز مي‌باشند. در اين شرکت ها نياز به ثبت اسناد حسابداري با دو استاندارد وجود دارد. در ماژول دفتر کل امکان ثبت و نگهداري اطلاعات به تفکيک هر استاندارد وجود دارد.
 • پشتيباني از عمليات مربوط به ماليات بر ارزش افزوده:
  • به کمک ماژول دفترکل اطلاعات مربوط به خريد و فروش از تمامي ماژول‌¬هاي سيستم SAP جمع‌¬آوري شده و گزارش ماليات¬ بر ارزش ¬افزوده در کمترين زمان ممکن قابل تهيه مي باشد.

‌امکانات:

وِيژگي هاي عمومي:
 1. امکان تعريف چندين Company Code و Chart of Account بر روي يک DATA base براي سازمانها و موسسات اقتصادي که داراي چندين شرکت مي باشند.
 2. امکان تعريف تقويم شمسي براي سازمان و موسسات اقتصادي ايراني
 3. امکان ثبت و گزارش¬دهي همزمان با دو نوع استاندارد حسابداري(IFRS و استاندارد حسابداري ايران و...)
 4. پشتيباني از ويژگي چند ارزي
 5. ثبت خودکار کليه اسناد و فرآيندهاي حسابداري از طريق درجه بالاي يکپارچگي با فرآيندهاي لجستيک و توليد
 6. امکان آرشيو کردن اسناد و بازيابي مجدد آنها
 7. امکان بودجه بندي بر روي سرفصلهاي حسابداري و فرآيندهاي خريد
 8. امکان رديابي کليه فرايند هاي طي شده از سند حسابداري تا مرحله ابتدايي آن

ساختار حسابها و اسناد

 1. تعريف کدينگ حسابها در سطح سيستم(Client) ،ساختار حساب (Chart Of Account)، در سطح Company Code
 2. امکان طبقه بندي حساب‌هاي معين در گروه بندي‌هاي متفاوت
 3. تعيين حقوق دسترسي به ازاي هر حساب جهت رويت توسط کاربران مختلف
 4. عمليات طي دوره و پايان دوره
 5. ثبت اطلاعات سند به صورت Holde(يادداشت)، Park(موقت)، Save AS Complete (ثبت به عنوان تکميل شده )و Post(قطعي)
 6. امکان تعريف تعداد بررسي کنندگان اسناد حسابداري با توجه به ساختار سازماني واحد مالي
 7. امکان تسويه مانده حساب‌ها به شکل اتوماتيک و دستي
 8. امکان تعريف الگوي سند اتوماتيک براي اسناد پرکاربرد و تکراري
 9. تعيين حقوق دسترسي به تفکيک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 10. امکان تهيه اتوماتيک اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده (VAT)

گزارش‌گيري:

 1. ارسال اطلاعات به قالب هايي همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظورتجزيه و تحليل‌¬هاي مالي مورد نظر کاربر
 2. گزارش‌¬هاي ساده و تحليلي دفاتر و تراز ريالي و ارزي در قالب گزارش‌¬هاي جامع حسابداري
 3. تهيه گزارش هاي رايج در سيستم مالي به صورت استاندارد
 4. امکان تهيه گزارش‌هاي مقايسه‌اي
 5. ارائه گزارش ريز اقلام ماليات بر ارزش افزوده (VAT)
 6. امکان ساخت گزارشهاي مورد نظر مشتريان

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.