ماژول منابع انساني
-(6 Body)  Print

سيستم مديريت منابع انساني SAP به عنوان يکي از توسعه‌يافته‌ترين برنامه¬ها در دنيا به شمار مي¬آيد. به طور خاص در حال حاضر سيستم SAP Human Resources را بيش از 5000 شرکت در بيش از 190 کشور جهان با تعداد پرسنلي بيشتر از 4.6 ميليون پرسنل استفاده مي¬نمايند

اين سيستم از فرآيندهاي زير تشکيل يافته است:

  1. مديريت کارکنان(PM) (Personnel Management)
  2. مديريت ساختار سازماني (OM)( Organizational Management)
  3. مديريت حضور و غياب (PT)( Personnel Time Management)
  4. مديريت آموزش(TM)( Training & Event Management)
  5. مديريت حقوق و دستمزد(PY)( Payroll & Legal Reporting)
  6. مديريت ارزيابي عملکرد (PD) (Personnel Development)
  7. مديريت جذب و استخدام (RM)( Recruitment Management)
iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.