مصاحبه ها
-(10 Body)  Print
مصاحبه با قائم مقام ثامن ارتباط عصر
قائم مقام ثامن ارتباط عنوان کرد: بانکداري سنتي در پايان راه/ورود نسل جديد بانک‌ها به گردونه بانکي...

مصاحبه با مدير امنيت ثامن ارتباط عصر
واحد امنيت اطلاعات، علاوه بر تأمين امنيت در شرکت ثامن ارتباط عصر ، مجري طرح امنيت مؤسسه اعتباري ثامن نيز مي باشد...

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.