بانکداري اسلامي (بدون ربا)
-(65 Body)  Print

 

 

شرکت ثامن ارتباط عصر از ابتداي سال 1390 با همکاري جمعي از پيش کسوتان با تجربه بانکي و کارشناسان زبده مؤسسه اعتباري ثامن‌ اقدام به جمع آوري و مدون­سازي بانکداري ايراني- اسلامي پرداخته است. اين شرکت با اجراي مراحل زير نسبت به استخراج گپ موجود بين نرم افزار بانکداري اسلامي ارائه شده توسط Misys و بانکداري ايراني – اسلامي اقدام نمود:

 • برگزاري جلسات آموزشي نرم افزار BFUB و BFIB
 • برگزاري دوره هاي آموزشي بانکداري ايراني – اسلامي براي کارشناسان کسب و کار شرکت Misys
 • برگزاري جلسات در کارگروه مشترک با حضور کارشناسان بانکي طرفين(ثامن ارتباط و Misys) جهت بررسي فرآيند چرخه حيات سپرده ها، تسهيلات و ساير ماژول هاي بانکداري ايراني -  اسلامي
 • نهايي سازي و تأييد مستندات


در نهايت مستندات مذکور پس از تحليل توسط کارشناسان شرکت Misys به قابليت­هاي قبلي بانکداري اسلامي BFIB افزوده شد. با افزوده شدن اين امکانات به نرم افزار BFIB ، اين نرم‌افزار اولين نرم افزاري است که علاوه بر دارا بودن امکانات بانکداري اسلامي رايج ديگر کشورهاي اسلامي، نيازهاي بانکداري اسلامي- ايراني را نيز پوشش مي­دهد. مهمترين بخش بومي سازي در نرم افزار بانکداري اسلامي- ايراني مربوط به تسهيلات و عقود اسلامي مي‌باشد.

تمامي عقود اسلامي بانکداري - ايراني به شرح ذيل در  نرم‌افزار BFIB تعبيه شده است:

 • مشارکت مدني
 • مضاربه
 • مساقات
 • مزارعه
 • فروش اقساطي
 • جعاله
 • اجاره به شرط تمليک
 • خريد دين
 • سلف
 • مشارکت حقوقي
 • سرمايه گذاري مستقيم
 • وجوه اداره شده
 • قرض الحسنه
 • ضمانت نامه ها
شرکت ثامن ارتباط عصر براي بومي‌سازي محصول BFIB شرکت Misys از ديدگاه مشترک کارشناسان زبده بانکي در مؤسسه اعتباري ثامن‌ و دستورالعمل هاي بانک مرکزي بهره گرفته است لکن از مزاياي شاخص اين محصول عدم نياز به ايجاد تغييرات اساسي جهت پياده سازي در بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري مي باشد.
با توجه به اينکه نرم‌افزار BFIB براساس چارچوب نرم‌افزاري شرکت Misys ايجاد شده است، هرگونه تغييرات و پياده سازي محصولات و روال هاي جديد عقود اسلامي با استفاده از ابزار Workbench با همکاري تيم توسعه نرم‌افزار شرکت ثامن ارتباط عصر در کمترين زمان ممکن به انجام خواهد رسيد. شرکت ثامن ارتباط عصر با دريافت امتياز همکاري شرکت Misys و ايجاد مرکز Development جهت بومي سازي نرم افزار و تخصيص يک تيم توسعه نرم‌افزار براي اعمال تغييرات مورد نياز در محصول BFIB پشتيباني نرم‌افزار را ارتقاء بخشيده است.
iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.