دعوت به همکاري و استخدام
-(53 Body)  Printنقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه و پيشرفت سازمان همواره يکي از عوامل اصلي کسب مزيت رقابتي بوده است ، نيروي انساني کارا ، خلاق، پويا و مسئول مي تواند عاملي کليدي در جهت نيل به اهداف سازماني باشد. به همين منظور شركت ثامن ارتباط عصر برآن است تا با جذب نيروهاي متخصص و داراي روحيه کار تيمي مناسب، به توسعه فعاليت هاي خود بپردازد. رويه استخدامي شرکت ثامن ارتباط عصر به شرح زير مي باشد:

  • دريافت درخواست استخدامي تنها از طريق فرم استخدام موجود در سايت
  • بررسي اوليه فرم
  • دعوت به مصاحبه فني
  • بررسي نتايج مصاحبه فني، در صورت مطلوب بودن ارجاع جهت مصاحبه عمومي
  • دعوت به مصاحبه عمومي و کميته جذب
  • بررسي نهايي و انجام ساير رويه هاي مربوطه

 

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.