خدمات امنيتي
-(30 Body)  Print

 

پيشينه بخش امنيت اطلاعات شرکت ثامن ارتباط عصر

بخش امنيت اطلاعات شرکت ثامن ارتباط عصر در آبان 1389 با مأموريت پرداختن تخصصي به پياده‌سازي ساز و کارها و استقرار ملاحظات امنيت اطلاعات در سطح مرکز داده و شعب و مؤسسه اعتباري ثامن آغاز به فعاليت نمود و در اين راستا کادر فني خود را شکل داد. عمده اقدامات بخش امنيت اطلاعات در سه سال نخست به تجهيز شبکه مرکز داده به انواع ديواره هاي آتش و ديگر زيرساختهاي حفاظتي و کنترل دسترسي همچون آنتي ويروس و همچنين راه اندازي زيرساخت احراز هويت متمرکز و سرويس آنتي ويروس يکپارچه در سطح شعب بوده است. همين اقدامات زيرساختي و بنيادي، به صورت مرجع اجراي فرايندهاي نظارتي امنيت اطلاعات در خصوص توسعه و اکتساب سرويسها و نيازمنديهاي جديد در سطح شعب و مرکز داده موسسه اعتباري ثامن بدل شد. از جمله اين فرايندها و اقدامات، فرايندهاي ارزيابي امنيتي بود که با تقويت بنيه اجرائي در تشکيلات امنيت اطلاعات در اين حوزه شکل گرفت و هم اکنون با ارتقاي مهارتها و تجارب چند سال فعاليت، به يکي از پايه هاي اصلي بدنه تشکيلات امنيت اطلاعات شرکت بدل شده است. در راستاي برنامه توسعه مؤسسه اعتباري ثامن در سطح مراکز داده پشتيبان و همچنين توسعه سرويس هاي بانکي مؤسسه اعتباري ثامن و افزايش حجم فرايندهاي اجرائي، توسعه و نگهداري زيرساختهاي امنيت شبکه، شاخه امنيت شبکه بخش امنيت اطلاعات شرکت با جذب کارشناسان مجرب و متخصص در اين حوزه تقويت شد که همچنان ستون مهره‌هاي تشکيلات امنيت اطلاعات شرکت را تشکيل ميدهد. از سال 1392، همگام با طرح جامع فناوري اطلاعات موسسه اعتباري ثامن، فعاليت‌هاي پروژه و متمرکز طرح امنيت به حوزه‌هاي استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات، تجهيز و توسعه مرکز عمليات امنيت و استقرار چارچوب مدون و ابزار امنيت نرم‌افزار پرداخته شده است و توانسته ضمن اقدامات اجرائي و کسب تجارب در اين حوزه، توانمندي و بلوغ عملياتي بخش امنيت در اين حوزه ها تقويت نمايد، به نحوي که در خرداد 1394 شرکت ثامن ارتباط عصر موفق به دريافت رتبه دو شوراي عالي انفورماتيک در حوزه امنيت گرديد. هم اکنون، بخش امنيت اطلاعات زيرنظر مديريت ارشد سازمان، با قريب به 30 نفر کارشناس متخصص در قالب شش واحد تخصصي شامل امنيت شبکه، سرويس هاي امنيتي و امنيت سيستم‌ها، ارزيابي امنيتي، امنيت نرم‌افزار، مرکز عمليات امنيت و همچنين انطباق‌ امنيت اطلاعات مشغول خدمت به مؤسسه اعتباري ثامن و آماده ارائه به خدمات تخصصي امنيت اطلاعات به سازمانهاي علاقه مند ميباشد.

 

 

iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.